Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego
PL EN

Projekt: „Ulepszone metrologicznie optoelektroniczne czujniki gazu do przemysłowych systemów bezpieczeństwa” – przygotowanie do testów obiektowych

Projekt: „Ulepszone metrologicznie optoelektroniczne czujniki gazu do przemysłowych systemów bezpieczeństwa” – przygotowanie do testów obiektowych

W ostatnich tygodniach w dziale Badawczo - Rozwojowym Atest Gaz zakończył się etap przygotowywania prototypów urządzeń w ramach projektu : „Ulepszone metrologicznie optoelektroniczne czujniki gazu do przemysłowych systemów bezpieczeństwa".

Prototypy czujników gazu testowane były m.in. w komorze klimatycznej Atest Gaz, gdzie poddawane były działaniu w szerokim zakresie temperatur i wilgotności.

Obecnie trwają przygotowania do kolejnego etapu - testowania kompletnych systemów detekcji gazów, podczas których prototypy czujników gazu wraz z jednostkami sterującymi trafią na obiekty przemysłowe w celu przetestowania ich działania w warunkach przemysłowych.

Projekt „Ulepszone metrologicznie optoelektroniczne czujniki gazu do przemysłowych systemów bezpieczeństwa" realizowany jest w Atest Gaz od 2021 roku, a jego głównym celem było przeprowadzenie prac B+R nad optymalizacją metody pomiaru stężenia gazów z wykorzystaniem elementów optoelektronicznych, dzięki czemu opracowany jest czujnik przeznaczony do przemysłowych systemów bezpieczeństwa, ze znacząco ulepszonymi własnościami metrologicznymi. Innowacyjny produkt będzie skierowany w szczególności do branż, które wykorzystują w swoich zakładach amoniak, metan, propan i heksan.

 

  Więcej informacji o projekcie →