Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego
PL EN
Kod produktu: PW-027-A

Moduł JS Sigma MOD DRV

Moduł JS Sigma MOD DRV

Moduł Sigma MOD DRV jest podstawowym modułem stosowanym w Jednostkach Sterujących systemu Sigma Gas. Jego główną funkcją jest zintegrowanie poszczególnych urządzeń w sprawny i niezawodny System Bezpieczeństwa Gazowego. Moduł ten odpowiedzialny jest za zarządzanie komunikacją między elementami systemu i odczyt sygnałów z czujników oraz innych urządzeń współpracujących. Udostępnia on także interfejs serwisowy dla obsługi umożliwiający konfigurację (w tym kalibrację czujników) urządzeń systemu bez przerwy w jego pracy. Kontrolki w które wyposażony jest moduł mają za zadanie informować o aktualnym stanie pracy systemu. 

Podstawowe funkcjonalności

  • zapewnienie cech systemu czasu rzeczywistego – pewność otrzymania danych ze wszystkich urządzeń Systemu w ściśle ograniczonym czasie
  • synchronizacja pomiarów wykonywanych przez czujniki, tak by otrzymać z nich dane zmierzone w jednym momencie czasu
  • umożliwienie wykonania kalibracji czujników oraz przeprowadzania szeregu innych operacji serwisowych w trakcie pracy Systemu
  • możliwość łatwej konfiguracji urządzeń z jednego miejsca za pomocą interfejsu serwisowego
  • wizualizacja stanu pracy Systemu
  • separacja logiczna urządzeń pełniących funkcje bezpieczeństwa od pozostałych pracujących w systemie