Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego
PL EN
Kod produktu: PW-079-A

Moduł JS MOD SEP 2

Moduł JS MOD SEP 2

Moduł Jednostki Sterującej MOD SEP 2  to urządzenie które umożliwia podział magistrali danych RS-485 na pod-magistrale, wykonane w standardzie RS-485, poprzez zapewnienie właściwej optoizolacji pomiędzy magistralą główną a podmagistralami.

W przypadku fizycznego uszkodzenia elementu transmisji danych (przewodu lub awarii dowolnego z urządzeń podpiętych do pod-magistrali), zagrożony utratą funkcjonalności będzie jedynie wydzielony fragment systemu, tak, aby błędne sygnały nie blokowały komunikacji w nieuszkodzonej części systemu.

 

Charakterystyka Modułu Jednostki Sterującej MOD SEP 2:

  • Separacja i przedłużenie linii transmisyjnej (powyżej 1200 m).
  • Sygnalizowanie informacji o stanie pracy za pomocą kontrolek optycznych (zasilanie, transmisja).
  • Komunikacja z innymi oddalonymi od siebie urządzeniami wyposażonymi w interfejs RS-485.
  • Ochrona od przepięć powstających na magistrali RS-485.
  • Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzepięciowe.
  • Prędkość transmisji 4 800 – 115 200 b/s.
  • Separacja galwaniczna obwodów.
  • Wewnętrzne terminowanie i podciąganie linii.