Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego
PL EN
Kod produktu: PW-083-A

Sterownik Napędu Elektrycznego Zaworu

Urządzenie wycofane z produkcji!

Sterownik Elektrycznego Napędu Zaworu służy do ręcznego lub automatycznego sterowania zaworem klapowym, wyposażonego w siłownik elektryczny z wyłącznikami krańcowymi.

Pozwala on na zdalne i ręczne sterowanie zaworem z szafy, informując operatora o:

  • trybie pracy (automatyczna, ręczna),
  • stanie zasilania (brak świecenia kontrolek świadczy o braku zasilania lub wybiciu bezpiecznika),
  • stanie zaworu (otwarty, zamknięty),
  • awarii zaworu.

Zasada działania:

W trakcie normalnej pracy sterownik powinien być ustawiony na pracę automatyczną – sterowanie zaworem z zewnętrznego systemu gazometrycznego lub automatyki na obiekcie.

Po wykryciu przez system gazometryczny przekroczenia progu alarmowego, centralka wystawia sygnał sterujący zamykaniem zaworu.

Dla zaworu klapowego wymagany jest impuls o długości ok. 15 – 30 sekund, tak aby mogła zostać wykonana procedura zamykania zaworu. Wydłużenie impulsu realizuje układ czasowy zabudowany w szafie sterującej. Zamontowane wewnątrz siłownika wyłączniki krańcowe sterują wyłączaniem silnika po osiągnięciu skrajnych położeń zaworu, jak również sterują sygnalizacją jego stanu. W przypadku zablokowania się zaworu w trakcie pracy silnika, wyłącznik nadmiarowy przekazuję sygnał do szafy sterującej, wprowadzając go w stan blokady – awarii. Dla dalszej pracy wymagane jest ręczne skasowanie AWARII zaworu.

W trybie pracy automatycznej możliwe jest tylko zamykanie zaworu. Otwieranie zaworu może odbywać się tylko w trybie pracy ręcznej. Otwarcie zaworu należy wykonać dopiero po usunięciu usterki – wycieku – będącego przyczyną zamknięcia zaworu.

Tryb pracy ręcznej umożliwia operatorowi otwieranie i zamykanie zaworu bezpośrednio z szafy sterującej. Naciskając odpowiednie klawisze operator może uruchomić proces otwierania lub zamykania zaworu. Stan zaworu w trakcie jest sygnalizowany na kontrolkach.