Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego
PL EN

Ulepszone metrologicznie optoelektroniczne czujniki gazu do przemysłowych systemów bezpieczeństwa

Ulepszone metrologicznie optoelektroniczne czujniki gazu do przemysłowych systemów bezpieczeństwa

Tytuł projektu:

Ulepszone metrologicznie optoelektroniczne czujniki gazu do przemysłowych systemów bezpieczeństwa

Cele projektu:

Głównym celem projektu będzie przeprowadzenie prac B+R nad optymalizacją metody pomiaru stężenia gazów z wykorzystaniem elementów optoelektronicznych, dzięki czemu opracowany będzie czujnik przeznaczony do przemysłowych systemów bezpieczeństwa, ze znacząco ulepszonymi własnościami metrologicznymi. Innowacyjny produkt będzie skierowany w szczególności do branż, które wykorzystują w swoich zakładach amoniak, metan, propan i heksan.

 

Planowane efekty projektu:

  • długoterminowa i stała współpraca z jednostkami naukowymi
  • wzrost eksportu w strukturze sprzedaży - kraje Unii Europejskiej, Maroko, Katar, Indie
  • wdrożenie innowacji produktowej, która przełoży się na wzrost technologiczny firmy oraz regionu
  • wdrożenie innowacji organizacyjnej w postaci cyfryzacji zarządzania oraz wdrożenie systemu umożliwiającego pracę zdalną, co przekłada się na m.in.: bezpieczeństwo pracowników w czasie zagrożenia stanem pandemii COVID-19
  • wdrożenie innowacji marketingowej - nowy kanał komunikacji z klientem poprzez platformę LinkedIn
  • tworzenie stabilnych miejsc pracy, w szczególności w obszarze B+R, w tym możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie restrukturyzacji i redukcji zatrudnienia
  • wpływ na rozwój branży produkcji czujników na rynku krajowym – wprowadzenie nowego produktu będzie bodźcem do prowadzenia kolejnych prac B+R mających na celu podniesienie jakości systemów bezpieczeństwa gazowego wśród konkurencji
  • realizacja projektu będzie doświadczeniem pozwalającym na zdobycie przez członków zespołu kompetencji, które umożliwią z sukcesem ubiegać się o środki, przeznaczone na dalsze, komplementarne projekty które rozszerzą ofertę Wnioskodawcy o nowe produkty, konkurencyjne względem rozwiązań konkurentów globalnych
  • dzięki realizacji projektu kadra Wnioskodawcy przeprowadzi prace z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury oraz oprogramowania w celu budowy prototypów laboratoryjnych i eksperymentalnych a finalnie gotowego urządzenia, które zostanie następnie zostanie wdrożone na rynek

Wartość projektu: 3 135 758,67 PLN

Wartość dofinansowania: 2 149 162,71 PLN