Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego
PL EN
Kod produktu: PW-044-X

Czujnik Gazu Sigma SmArt (Ex)

Czujnik Gazu Sigma SmArt (Ex)

Urządzenie wycofane z produkcji!

Zapraszamy do zapoznania się z nowym czujnikiem SmArtGas 4.

Czujnik Gazu Sigma SmArt jest urządzeniem zaprojektowanym jako część systemu detekcji gazów Sigma Gas wykorzystywanym do pomiaru stężeń gazów niebezpiecznych, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, gdzie mogą występować łatwopalne gazy, opary oraz pyły.

Zalety czujnika Sigma Smart:

  • Różnorodność wykrywanych gazów i par.
  • Szeroki zakres temperatur pracy.
  • Możliwość wykonania z lokalnym wyświetlaczem LCD.
  • Opcjonalne wersje obudowy: aluminium lub stal kwasoodporna.
  • II 2G Ex d IIC T6-T4 Gb
  • II 2D Ex tb IIIC

Karty katalogowe

Podręczniki użytkownika

Deklaracje CE