Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego
PL EN
Kod produktu: PW-122-CSAI4-X

Konwerter Sygnałów CNVS 4

Konwerter Sygnałów CNVS 4

Konwerter Sygnałów CNVS 4 jest urządzeniem zaprojektowanym jako część Systemu Bezpieczeństwa Gazowego, przeznaczonym do pracy w trudnych warunkach przemysłowych, gdzie zmiana warunków środowiskowych może wystąpić w szerokim zakresie (wysokie temperatury, korozyjne gazy lub pary, wilgoć i pył).

Konwerter sygnałów nie jest urządzeniem samodzielnym, może pracować jedynie w połączeniu z urządzeniem pomiarowym, tworząc razem typowy czujnik. Dzięki Konwerterowi Sygnałów CNVS 4 możliwe jest oddalenie czujnika zewnętrznego i zamontowanie w trudno dostępnych miejscach.

Istotną cechą jest także nieinwazyjna kalibracja i konfiguracja – konwerter może być kalibrowany i parametryzowany (np. wartości progów alarmowych) bez otwierania obudowy lub wyłączenia innych części Systemu Bezpieczeństwa Gazowego.