Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego
PL EN

FAQ

1. Na jakiej wysokości należy montować czujniki gazów w garażach i parkingach podziemnych?

Wysokość montażu urządzeń zależna jest o specyfiki obiektu oraz od wykrywanego medium i powinno zostać to określone w projekcie, natomiast przyjmuje się, że w garażach i parkingach podziemnych są to następujące wysokości:

  • czujniki tlenku węgla – CO należy montować na wysokości górnych dróg oddechowych, tj. około 1,2 - 1,7m nad posadzką (typowo 1,5m),
  • czujniki dwutlenku azotu – NO2 około 30 cm nad posadzką,
  • czujniki LPG - podobnie jak czujniki NO2 około 30 cm nad posadzką. 

2. Jak często należy kalibrować czujniki gazu?

W zależności od producenta częstotliwość wykonywania kalibracji jest różna, niemniej jednak zaleca się aby robić to nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

 


3. Jak prawidłowo dobrać przemysłowy czujnik gazu?

Czujnik gazu dobierany jest na podstawie wykrywanego medium, miejsca jego pracy (warunki pracy) oraz indywidulanych wymagań klienta. W celu ułatwienia tego procesu, stworzyliśmy konfigurator czujników, w którym można dobrać indywidualne rozwiązania. 

  Przejdź do konfiguratora czujnika gazu →