Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego
PL EN
Kod produktu: PW-120-X

Sterownik Magistrali MOD BUS Creator

Sterownik Magistrali MOD BUS Creator

Sterownik Magistrali MOD BUS Creator to urządzenie które umożliwia podział magistrali danych RS-485 na pod-magistrale, wykonane w standardzie RS-485 lub Teta (standard komunikacyjny Atest Gaz). "Pod-magistrala" utworzona przez urządzenie posiada odrębne, regulowane zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe oraz separację logiczną linii transmisyjnych. W przypadku fizycznego uszkodzenia przewodu lub awarii dowolnego z urządzeń podpiętych do pod-magistrali, zagrożony utratą funkcjonalności będzie jedynie wydzielony fragment systemu. Sterownik Magistrali MOD BUS Creator dokona walidacji oraz filtracji danych odbieranych z magistrali, oraz odetnie zasilanie w przypadku wykrycia zwarcia lub iskrzenia, tak aby błędne sygnały nie blokowały komunikacji w nieuszkodzonej części systemu.