Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego
PL EN
Kod produktu: PW-044-DOCG

Ulepszony metrologicznie optoelektroniczny czujnik gazu

Ulepszony metrologicznie optoelektroniczny czujnik gazu

Ulepszony metrologicznie optoelektroniczny czujnik gazu jest urządzeniem, którego podstawową funkcją jest pomiar, monitoring i detekcja gazów niebezpiecznych w otaczającej atmosferze. Przeznaczony jest do pracy w strefach zagrożonych wybuchem oraz w trudnych warunkach przemysłowych, gdzie zmiana warunków środowiskowych może wystąpić w szerokim zakresie (wysokie temperatury, pary, wilgoć i pył). Urządzenie może pracować zarówno jako część Systemu Bezpieczeństwa Gazowego Sigma Gas jak też jako urządzenie samodzielne, integrowane niezależnie z nadrzędnym systemem automatyki (np. poprzez sygnał 4..20mA, RS 485).

Od bazowej wersji czujnika SmArtGas 4 odróżnia go zastosowanie zaawansowanej, optoelektronicznej głowicy pomiarowej. Nowa głowica realizuje pomiar z wykorzystaniem średniej i dalekiej podczerwieni (technologia NDIR) oraz zapewnia m.in. wyraźnie zredukowany czas reakcji oraz ponadprzeciętną czułość. Powyższe właściwości gwarantują błyskawiczną reakcję na zagrożenia i dużo szybsze osiągnięcie progu alarmowania niż ma to miejsce w przypadku standardowych czujników.

Technologia NDIR w odróżnieniu od konkurencyjnych technik pomiarowych: elektrochemicznej i katalitycznej polega jedynie na fizycznym oddziaływaniu światła z gazem, a nie zależy od tempa reakcji chemicznych. Dzięki temu uzyskano brak wrażliwości na wilgotność, temperaturę oraz obecność korozyjnych lub chemicznie aktywnych gazów. Chroni to również czujniki przez naturalnym zużyciem i zapewnia wieloletnią bezawaryjną pracę.

Dodatkowym atutem głowicy jest również możliwość jej szybkiego demontażu i wymiany w miejscu pracy, nawet w obrębie strefy zagrożenia wybuchem. Opracowana w Atest Gaz nowatorska technologia głowicy wymiennej pozwala na wykręcenie głowicy z zasilonego czujnika i zastąpienie jej nową głowicą w czasie krótszym niż minuta, bez naruszania ochrony przeciwwybuchowej. Dostępne warianty głowicy pomiarowej pozwalają na detekcję węglowodorów w zakresie do 0,5% DGW - 100% DGW oraz amoniaku w zakresie 50 ppm – 1% objętościowych.

Zmodernizowanych czujnik zachował również większość funkcjonalności znanych z linii SmArtGas 4: rozwinięty interfejs podłączeniowy, zdalna kalibracja i konfiguracja czujnika poprzez interfejs radiowy (Bluetooth), napięcie zasilania sięgające 50 V oraz automatyczne mechanizmy redukcji dryftów długoterminowych.

 

Kody produktów:

  • metan, 100% DGW: PW-044-DOCG-IR-0-HOGP.S-ALB-0-485-0-0-0-I.CH4.100L.Z.X-EX.NB02
  • propan,100% DGW: PW-044-DOCG-IR-0-HOGP.S-ALB-0-485-0-0-0-I.C3H8.100L.Z.X-EX.NB02
  • heksan,100% DGW: PW-044-DOCG-IR-0-HOGP.S-ALB-0-485-0-0-0-I.C6H14.100L.Z.X-EX.NB02
  • amoniak,1000 ppm: PW-044-DOCG-IR-0-HOGP.L-ALB-0-485-0-0-0-I.NH3.1000P.Z.X-EX.NB02