Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego
PL EN

Wystąpienie dr Martina Lloyda w czasie IV Forum Bezpieczeństwa Funkcjonalnego

Wystąpienie dr Martina Lloyda w czasie IV Forum Bezpieczeństwa Funkcjonalnego

Wykład dr Martina Lloyda, pt.: ""Trying to introduce IEC 61508: Successes and Failures".

Wykład ten odbył się w ramach „IV Forum Bezpieczeństwa Funkcjonalnego”, organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego, w dniu 27 lutego 2015 o godzinie 10.00 w hotelu „Mazurkas Travel” w Ożarowie Mazowieckim.

Wystąpienie to poświęcone było prezentacji doświadczeń dr Lloyda z auditów oraz procesu wsparcia procesów certyfikacji produktów SIL-1...SIL3 na rynku brytyjskim, w zakresie oprogramowania.

Wykład uwzględniał doświadczenia z certyfikacji względem obu edycji IEC 61508-3 i wskazywał na najistotniejsze różnice. Omówione zostały najistotniejsze wymagania całościowego procesu certyfikacji, a także przypadki i przyczyny najczęstszych niepowodzeń. Opisano także przypadki zakończone sukcesem oraz wskazano czynniki, które się do tego przyczyniły.

Parę słów poświęcono także temu jak rozpocząć długi okres budowy urządzenia zgodnego z IEC 61508.