Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego
PL EN
Kod produktu: PW-0033-B

Moduł JS Sigma MOD LCD

Moduł JS Sigma MOD LCD

Moduł Jednostki Sterującej Sigma MOD LCD przeznaczony jest do montażu na szynie DIN35 i współpracuje z:
Czujnikami Gazu Sigma SmArt oraz Sigma ProGas, Modułem Jednostki Sterującej Sigma MOD DRV, Modułem Jednostki Sterującej Sigma MOD LED, innymi urządzeniami zgodnymi z wbudowanymi interfejsami wejścia – wyjścia.

"Stacjonarne Systemy Detekcji Gazów" są stosowane od wielu lat do ciągłego monitorowania (śledzenia, wykrywania) obecności gazów niebezpiecznych w otoczeniu. Moduł Jednostki Sterującej Sigma MOD LCD wchodzi w skład większej całości, jaką jest Sigma Gas. System ten składa się z:

 • Czujników gazu – ich zadaniem jest monitoring stanu atmosfery w chronionym obszarze,
 • Jednostek Sterujących – odpowiadają one za odczytywanie informacji pochodzących z czujników i wypracowywanie sygnałów m. in. potrzebnych do sterowania sygnalizacją alarmową,
 • elementów sygnalizacyjnych (sygnalizatorów optycznych i akustycznych) – dzięki nim osoby przebywające w niebezpiecznym środowisku zostaną ostrzeżone,
 • osprzętu sieci Sigma Bus – urządzenia te zapewniają bezpieczną wymianę danych w systemie,
 • urządzeń stowarzyszonych, takich jak panele operatorskie, „gateway'e” danych, panele wizualizacyjne itp.-ich role to poszerzanie możliwości systemu o parametryzację, zaawansowaną prezentację danych, integrację z innymi systemami itd.

Funkcjonalność Modułu Jednostki Sterującej Sigma MOD LCD pokrywa kilka obszarów wymienionych powyżej. Są to:

 • komunikacja z czujnikami gazu,
 • prezentacja stanu systemu operatorowi (za pomocą kontrolek optycznych oraz wewnętrznego buczka).
 • udostępnianie danych o stanie systemu i własnych wejść/wyjść innym systemom zewnętrznym (za pomocą łącza cyfrowego RS-485 oraz wyjść stykowych),
 • sterowanie sygnalizacją optyczną oraz akustyczną (za pomocą wyjść stykowych),
 • kasowanie sygnalizacji optycznej i akustycznej obiektowej, jak i wbudowanego buczka, za pomocą przycisków znajdujących się na przednim panelu modułu,   

 

Cechy urządzenia:

 • obsługuje do 32 czujników,
 • posiada 8 konfigurowalnych wyjść przekaźnikowych (DO),
 • posiada 4 konfigurowalne wejścia dwustanowe (DI),
 • prezentuje stany pracy podłączonych czujników (pracę, przekroczenia progów, ich stany specjalne oraz stan diagnostyki),
 • prezentuje zapamiętane stany historyczne (przekroczenia progów, awarie), dostęp do historii z poziomu głównego poziomu
 • pozwala wpływać na działanie systemu.

 

Karty katalogowe

Podręczniki użytkownika

Deklaracje CE