Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego
PL EN

Czujnik SmArtGas 4 z certyfikatem IECEX

Czujnik SmArtGas 4 z certyfikatem IECEX

Z przyjemnością informujemy, że czujnik Gazu SmArtGas 4 otrzymał międzynarodowy certyfikat IECEx. Tym samym SmArtGas 4 stał się jedynym tego typu punktowym, dyfuzyjnym czujnikiem gazów polskiej produkcji, który może pochwalić tak szeroką międzynarodową certyfikacją (ATEX/IECEx).

Poszerzenie certyfikacji umożliwia stosowanie SmArtGas 4 w wielu krajach na świecie, również poza UE.
Więcej o samym IECEX można przeczytać poniżej, do czego zachęcamy.

Poszczególne kraje stosują indywidualną politykę certyfikacji, dopuszczania produktów na swój rynek. Dotyczy to także urządzeń elektrycznych, w tym przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie, w związku z postępującą globalizacją, powstają próby ujednolicenia i uproszczenia systemów certyfikacji oraz związanych z nimi norm technicznych, tak by nie powtarzać tych samych badań w różnych krajach.
Wymaga to przede wszystkim międzynarodowej koordynacji treści norm technicznych, opisujących wymagania dla poszczególnych wyrobów.

Globalną organizacją opracowującą i publikującą międzynarodowe normy z zakresu technik elektrycznych i elektronicznych oraz dziedzin z nimi związanych, będące podstawą norm krajowych (oraz odniesieniem dla przetargów i kontraktów międzynarodowych) jest Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna, IEC. Wydaje ona normy z prefiksem "IEC…".

Na bazie norm technicznych opracowanych przez IEC w większości państw tworzone są normy lokalne / krajowe co stanowi podstawę dla zapewnienia zgodności wymagań technicznych względem produktów adresowanych na rynek międzynarodowy. W Unii Europejskiej na tej podstawie tworzone są często normy serii "EN.."

Warto też zaznaczyć iż bardzo często normy IEC powstają równolegle z normami EN - są opracowywane przez połączone komitety techniczne / grupy techniczne (nb. reprezentującym Polskę członkiem takiej grupy, pracującej nad normami z zakresu detekcji gazów, jest P. Aleksander Pachole)

W oparciu o  normy  IEC oparto system certyfikacji IECEx. Nie jest on ostatecznym certyfikatem, ale posiadając go, producent może zgłosić się do określonych, lokalnych jednostek certyfikacyjnych celem uzyskania na tej podstawie krajowego certyfikatu bez konieczności powtarzania całego procesu certyfikacji, zwłaszcza badań technicznych. Obniża to koszty i przyspiesza proces certyfikacji. Jednocześnie świadczy o zdolności technicznej produktu do funkcjonowania na rynku międzynarodowym.

Karta katalogowa SmArtGas 4
Podręcznik SmArtGas 4