Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego
PL EN
Kod produktu: PW-076-B

Czujnik Gazu RapidGas Multi R507

Czujnik Gazu RapidGas Multi R507

RapidGas Multi R507 jest dziesięciokanałowym czujnikiem gazu służącym do pomiaru stężenia czynnika chłodzącego R507 w atmosferze metodą aspiracyjnego poboru próbki z wielu miejsc. Dzięki obudowie ognioszczelnej jego konstrukcja umożliwia mu pracę w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Z pomocą punktów poboru próbki, ścieżek gazowych i pompy znajdującej się w czujniku próbki atmosfery transportowane są do znajdującego się w urządzeniu sensora gazu działającego w technice IR (infra-red),
mierzone jest w nich stężenie czynnika, a następnie wypuszczane są z powrotem do atmosfery. Pomiar dokonywany jest z każdego kanału sekwencyjnie.

Cechy urządzenia:

  • układ pomiarowy wykonany w oparciu o senso rgazu mierzący freon R507 w technice Infra RED,
  • multiplekser obsługujący do 10 aspiracyjnych kanałów pomiarowych,
  • układ zapobiegający kondensacji pary i zamarzaniu ścieżek gazowych w zimie poprzez przedmuch ścieżek gazowych powietrzem AKP,
  • układ kontrolujący prawidłowy przepływ gazu,
  • układ wymuszania przepływu gazu w urządzeniu,
  • ogrzewanie wewnętrzne dla zapewnienia poprawnej, nieprzerwanej pracy,
  • czujnik wyposażony jest w port komunikacyjny zgodny z RS-485. Komunikacja odbywa się po protokole Modbus RTU.

 

Karty katalogowe

Podręczniki użytkownika

Deklaracje CE