Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego
PL EN

Aspiracyjny Układ Pomiaru Gazów

Aspiracyjny Układ Pomiaru Gazów

Aspiracyjne Układy Pomiaru Gazów są urządzeniami każdorazowo przygotowywanymi w oparciu o szczegółowe specyfikacje Klientów. Bliższe dane techniczne zależne są rodzaju urządzenia oraz zastosowanych w nim sensorów.

Urządzenie takie, w zależności od wymagań, może posiadać następujące funkcjonalności:

 • pomiar od jednego do kilku gazów,
 • pomiar gazów w rożnych zakresach pomiarowych,
 • pomiar gazów:
  • których parametry wilgotności są bliżej nieokreślone lub przekraczają 100%Rh,
  • w których zawartość  substancji  towarzyszących  (np.  siarkowodoru,  amoniaku)  w połączeniu z wilgocią może, w normalnych warunkach pomiaru, zakłócić pomiar lub powodować szybką degradację sensora.

W urządzeniu w zależności od rodzaju mierzonego gazu stosowane są następujące sensory:

 • Infra Red dla pomiarów stężeń CxHy, CO2, CO,
 • katalityczne dla pomiarów stężeń CH4, węglowodorów i innych mediów palnych,
 • elektrochemiczne dla rożnych substancji toksycznych, w zakresie od 0 – 10000ppm, jak również dla tlenu w zakresie do 100%vol.
 • fotojonizacyjne PID (dla węglowodorów w stężeniach od pojedynczych ppm i poniżej)

Podstawowe cechy przykładowego urządzenia:

 • wyposażone w układ poboru i kondycjonowania gazu, zapewniający: odprowadzenie kondensatu z gazu, filtrację zanieczyszczeń oraz agresywnych gazów, wymuszony pobór gazu (pompka), osuszenie gazu poniżej 90%Rh i kontrolę przepływu gazu przez analizator,
 • wizualizacja wartości stężenia na wyświetlaczu LCD,
 • rozbudowana autodiagnostyka układu pomiarowego oraz czujnika gazu,
 • wyjście  sygnału  pomiarowego  sygnałem  prądowym  4..20mA  lub  na  życzenie cyfrowo RS-485 lub też z wykorzystaniem Ethernetu.

W  przypadku  poboru  gazu  ze  strefy  zagrożonej  wybuchem  układ  dodatkowo  wyposaża  się
w tłumik płomienia montowany na ścieżce gazowej doprowadzającej gaz.

Przykładowe zastosowania :

 • pomiar przepuszczalności membran,
 • analiza biogazu,
 • laboratoria chemiczne.