Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego
PL EN

Bon na innowacje!

W związku ze składaniem wniosku o dofinansowanie w ramach POIR Poddziałanie 2.3.2 – Bon na innowacje dla MŚP przedstawiamy wynik postępowania ofertowego.


Zakończono

W związku ze składaniem wniosku o dofinansowanie w ramach POIR Poddziałanie 2.3.2 – Bon na innowacje dla MŚP, zapraszamy potencjalnych oferentów do przedstawienia swojej oferty na wykonanie usług badawczych i eksperymentalno-rozwojowych, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 13.01.2017 (wraz z załącznikami).